Het bestuur

De vereniging LR en PC de Waalruiters heeft een dagelijks bestuur, zij organiseert ieder jaar een algemene ledenvergadering. Hiervoor krijgen alle leden een uitnodiging. Bij de uitnodiging wordt ook een agenda en de notulen van de vergadering van het voorgaande jaar bijgevoegd . De notulen zijn na de jaarvergadering op te vragen bij het secretariaat. Hiervan zal op deze website melding worden gemaakt.

Het bestuur bestaat uit:

 

Jacqueline Holleman-van den End     Voorzitter

Maureen Roelofs-van Groningen       Penningmeester

Jacqueline Peters                           Wedstrijdsecretariaat

Jill Schreuder                                Secretaris


 

 

 

De vereniging heeft ook nog een activiteitencommissie. Deze commissie zorgt voor de organisatie van de indoorwedstrijden, onderlinge wedstrijden, ponykamp en nog heel veel andere activiteiten.

In de activiteitencommissie zitten Jill Schreuder en Jacqueline Peters